معنی اسم ریحانه
ریحانه اسم دخترانه است، معنی ریحانه: (عربی) 1- (= ریحان)، . 
( ریحان؛ 2- (اَعلام) نام مادر امام رضا (ع). 3) گل خوش بو؛ یکی ازالقاب حضرت فاطمه (س)
ریشه اسم ریحانه

فراوانی اسم ریحانه
در حال حاضر تقریباً 132250 نفر با اسم ریحانه در قید حیات می باشند (این آمار تا سال 94 می باشد).