MS عود کننده-فروکش کننده (RRMS)

افراد مبتلا به این فرم از بیماری دارای علایمی هستند که به درمان پاسخ داده و سپس از بین می‌روند. تظاهر نشانه‌ها اغلب به‌عنوان تشدید بیماری تلقی می‌شود. قسمت‌هایی از روند بهبودی ممکن است برای هفته‌ها یا سال‌ها ادامه داشته باشد. این فرم از بیماری رایج‌ترین حالت بیماری است و حدود ۸۵ درصد افراد، در ابتدا مبتلا به این وضعیت تشخیص داده می‌شوند.

MS پیشرونده‌ی ثانویه ( SPMS)....

این شکل از بیماری زمانی تشخیص داده می‌شود که مشکلات ناشی از یک حمله، طی دوران فروکش شدن کاملا از بین نمی‌روند. این حالت اغلب در بیمارانی که نخست مبتلا به فرم RRMS تشخیص داده شده بودند، اتفاق می‌افتد. با گذشت زمان ضعف پیشرونده در بیماران مشاهده می‌شود.

MS پیشرونده‌ی اولیه (PPMS)

این فرم از بیماری با گذشت زمان پیشرفت می‌کند و دارای وضعیت‌ فروکشی یا بهبود علایم نیست. ۱۰ درصد موارد MS از این نوع‌اند.

MS پیشرونده-عود کننده (PRMS)

در این فرم از بیماری، بیمار دارای علایم تشدید رو به افزایش طی زمان است و بین این دوره‌های تشدید، دوره‌های متناوب بهبودی نیز مشاهده می‌شود. این حالت نادرترین حالت بیماری است و شامل ۵ درصد موارد تشخیصی می‌شود.

انواع ام اس

مطلب برداشته از زومیت