ورزشی که من در آن 6 مقام استانی دارم برای معرفی هاپکیدوکلیپ زیر را تماشا کنید؟بر روی ادامه مطلب کلیک کنیدوبعد بر روی دریافت کلیک کنید.

دریافت
عنوان: هاپکیدو
توضیحات: ورزش رزمی هاپکیدو