اسم: شهناز
نوع: دخترانه
ریشه اسم: فارسی
معنی: (تلفظ: šah nāz) (در موسیقی ایرانی) گوشه ای در دستگاه شور، (در قدیم) (در موسیقی ایرانی) از لحن های قدیم ایرانی، شاهناز - موجب فخر و نازش شاه، نام یکی از لحنهای قدیم موسیقی ایرانی، نام یکی از گوشه های موسیقی ایرانی، نام خواهر جمشید پادشاه پیشدادی

معنی شهناز در لغت نامه دهخدا

شهناز. [ ش َ ] (اِ مرکب ) نام نوائی از موسیقی. (از غیاث ) (ناظم الاطباء). نام آوازی. یکی از شش آواز است وآن از زیرافکند خیزد. (یادداشت مؤلف ) :
سرو ساقی و ماه رودنواز
پرده بربسته در ره شهناز.
فرخی.
|| عروس. (از غیاث ) (آنندراج ).

شهناز. [ ش َ ] (اِخ ) صاحب غیاث و به تبع او صاحب آنندراج نوشته اند نام خواهر جمشید است که ضحاک آنرا بنکاح آورده ، اما صحیح شهرناز است. رجوع به شهرناز شود.

معنی شهناز به فارسی

شهناز
یکی از آهنگهای موسیقی قدیم ایرانی و آن با زیر افکند و بزرگ مناسب است گوشه ای از شور .
سدی است که در دره (( یالفان )) همدان ایجاد شد . طرح قطعی در سال ۱۳۳۶ ه.ش. آماده شد و در سال ۱۳۳۷ پیمان ساختمان آن با شرکت اتریشی (( الگمینه باوگز لشافت ا.پور )) منعقد گردید و در خرداد ماه ۱۳۴۲ افتتاح گردید . طول دریاچه اکنون متجاوز از ۴۵ کیلومتر است . هزینه کل ساختمان سد و تاسیسات مربوط ۹۱٠ میلیون ریال است .